Vad innebär nationalekonomi?

Samhällsekonomi, eller Nationalekonomi som det också heter, är en del av ekonomin som ser igenom vissa problem på en skala som är nationell. Man utgår från att allas behov inte kan ställas tillfreds med de resurser som är tillgängliga och man blir då tvungen att välja bort. Nationalekonomin bör därför definieras i de termer utav metoden som man använder för att attackera problemet i fråga i samhällsvetenskaplig aspekt, än av de frågeställningar som man forskar i som är specifika.

Det vetenskapen inom nationalekonomi studerar i dagsläget är de arrangemang där personer söker utkomst och vill på alla sätt ställa sina behov till freds. Detta innehåller en rad olika frågeställningar som inkluderar samhällsorganisation, konsumtion, produktion och distribution.

Man kan dela upp nationalekonomin i två olika huvudavdelningar, i mikroekonomi där studerar man enskilda beslutsfattare både på konsumtions och produktionssidan och i makroekonomi så studerar man helheten av ekonomin men med ett fokus på variabler som är aggregerade som till exempel produktion, inflation och arbetslöshet. Ibland kan man även räkna in ett tredje område vilket då är internationell ekonomi som då har fokus på handel och flöden av kapital mellan olika länder.

Nationalekonomin består av fler mindre områden att studera men de centrala ämnena är makroekonomi och mikroekonomi. Man kan skilja dessa mellan normativ och positiv ekonomi där den positiva utger sig att beskriva samband och sakförhållanden som är empiriska och då den normativa inkluderar olika värderingar om vad som är i behov att göras.

Vad är då mikroekonomi? Ja man kan säga att det är ett förhållande mellan kvantitet, pris, utbud och dessutom efterfrågan på en marknad som är stiliserad och som är i jämvikt. I mikroekonomi så studerar man enskilda aktörer inom ekonomin. Begrepp som är centrala är pris, nytta, utbud, jämvikt och efterfrågan.

Makroekonomi vad innebär då detta? Jo här studerar man ekonomin som en helhet. Man kan titta på hur vissa bitar ser ut i ett land som till exempel konjunkturer, arbetslöshet , inflation och den ekonomiska tillväxten.

Det finns även andra områden inom detta som anses viktiga som till exempel internationell ekonomi, tillväxtekonomi, monetär ekonomi, offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utvecklingsekonomi, välfärdsekonomi och finansiell ekonomi.

Som man ser så är nationalekonomin ett ganska brett och stort område som täcker ganska många olika grenar inom ekonomin.

belise-lite