Skillnad mellan personlig ekonomi och företagsekonomi

Det finns flera skillnader och likheter mellan personlig ekonomi och företagsekonomi. Men i grunden så har man relativt lika åtaganden, nämligen att man ska deklarera och redovisa sina inkomster en gång om året exempelvis. Det finns dock en del grundläggande skillnader varpå denna artikel kommer belysa dessa så mycket som möjligt.

Skillnader vid deklarationen

Som privatperson så måste man deklarera och redovisa sina inkomster till Skatteverket en gång om året. Detta är något som företag också måste göra, men till skillnad från privatpersoner så måste företag själv göra sin bokföring. Som privatperson behöver man i de flesta fall endast godkänna deklarationen då arbetsgivaren rapporterar in alla inkomster.

Detta är viktigt att ha i åtanke om man funderar på att starta ett aktiebolag, annars finns det risk att man får böter. På så sätt är det viktigt att veta vad som gäller när man tar på sig att starta ett eget företag. Som tur är finns det företag som kan hjälpa till när man ska starta ett aktiebolag eller företag.

Skillnader i åtaganden

Att vara en privatperson i Sverige innebär att man själv har ansvaret för att rapportera in ekonomisk information till Skatteverket. När det kommer till aktiebolag bör man dock vara medveten om att företaget är en egen juridisk person. Detta innebär dock inte att företaget kan göra saker på egen hand. Utan i själva verket har företaget en mängd olika åtaganden som inte privatpersoner har. Exempelvis så har företag och aktiebolag åtaganden gentemot anställda. Detta då man ska erbjuda både försäkringar och kunna betala arbetsgivaravgifter och lön. Detta är en stor skillnad från privatpersoner som i det stora hela endast ansvarar för sig själva.

belise-lite