Ekonomi i samhället

Begreppet ekonomi är något som används i samhället hela tiden. En del pratar exempelvis om världsekonomin som berör både länder, företag och privatpersoner. Andra pratar hellre om företagsekonomin och hur det går för olika länder i världen. Ekonomin är nämligen vad som styr hur människor lever sina liv, något som syns genom att studera olika mönster i samhället. Exempelvis är det vanligt att restauranger och butiker tjänar mer pengar de allra sista dagarna varje månad, just på grund av att människor får sin lön den 25:e varje månad. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad ekonomi betyder i de olika nivåerna i samhället.

Företagsekonomin

När det kommer till företagsekonomi brukar detta oftast innebär hur ett företag drivs ekonomiskt. Det handlar exempelvis om hur mycket pengar som de fakturerar varje månad och hur många utgifter de har. Generellt sett brukar företag budgetera olika intäkter och utgifter varje månad för att kunna se hur mycket pengar som kan spenderas. Därefter måste företag också bokföra sina finanser varje år, vilket resulterar i en årsredovisning. Det är oftast i denna som det går att se hur pass bra ekonomin är i ett företag. I årsredovisningen går det nämligen att se de samlade intäkterna och utgifterna under hela året, samt hur stor vinstmarginalen är.

Den senaste tiden har det blivit alltmer populärt att använda sig av företag som Intrum då de hjälper till med delgivning, fakturor och inkasso. Det är nämligen inte ovanligt att kunder i vissa fall inte betalar sina fakturor, varpå Intrum kan hjälpa till med att effektivisera uppföljningsarbetet med både privatpersoner och företagskunder.

Privatekonomin

Inom begreppet privatekonomi brukar det handla om privatpersoner och hur mycket pengar de har på sina egna bankkonton. Likt företag måste dock privatpersoner göra en budget varje månad, så att det finns tillräckligt med pengar för olika typer av inköp. Den allra största utgiften för privatpersoner brukar vara hyran eller avbetalning på ett hus- eller lägenhetslån.

Världsekonomin

När det kommer till ekonomin i världen brukar många kalla den för världsekonomin. Detta är en typ av samlingsbegrepp som innefattar både privatekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. Därför blir ämnet också väldigt komplext. Världsekonomin kan i sin tur påverkas på flera olika sätt, men det är framförallt stora länder som USA, Ryssland och Kina som har mest påverkan. Om det exempelvis sker en stor naturkatastrof i Kina som gör att fabriker inte längre kan producera varor till västvärlden kommer detta ha en stor påverkan.

belise-lite