Att göra en budget!

Det är aldrig fel att ha en budget, i ett företag är det ett måste. Men det kan verkligen underlätta för en privatekonomi också. Speciellt om man har en stram ekonomi eller helt enkelt vill spara ihop till något visst. Att göra en budget  är egentligen inte så svårt.

Utan det som gäller egentligen är att det gäller att hålla reda på alla inkomster och utgifter. För att göra detta är det lättaste att skriva ner i någon form – antingen på datorn eller i ett block.

På detta sätt går det vara beredd på vissa återkommande utgifter som finns i hushållet. Det kan till exempel vara elräkningen som kommer var tredje månad och så vidare. Därför är det bra att sätta undan en viss del av elräkningen varje månad. Vilket innebär att elräkningen inte gör så stort hål i ekonomin.

Gör en årsöversikt på alla utgifter som hushållet har och planera sedan därefter vad pengarna ska gå till. På så vis går det att få en mycket bra överblick över den privata ekonomin. Framför allt slipper man överraskningar.

Det är aldrig fel att ha kontroll över sin ekonomi, bra föredöme för dina barn dessutom!

belise-lite