Mer om Sveriges ekonomi

Sverige kom in sent till industrialiseringen och landets planer för järnväg kom inte förrän efter 1850. Det landet hade var dock ett humankapital som var högt mycket tack vare en skolplikt som man infört rätt tidigt och på så sätt så kunde andra vågen av den industriella revolutionen komma igång och utvecklas mycket snabbare. Det fanns några företag som bildades vid den här tiden som har betytt mycket för Sverige som till exempel SKF  och Ericsson. Tack vare dessa företag så klarade sig landet igenom den kris som kom på 20 talet ganska bra. Själva levnadsstandarden under tiden mellan krigen i Sverige var ganska hög om man jämför övriga länder runtom i världen.

När 70 talet kom så hade större delen av världen en stor ekonomisk kris i sin struktur, mycket beroende på kriserna i OPEC. Viktiga branscher minskade så som stålindustrin, varvsindustrin och även textilindustrin och detta samtidigt som den offentliga sektorn ökade och även en hel del förmåner kom fram.

90 talet kom och Sverige gick in i det med en inflation som var hög och regeringen misslyckades med att få igenom förändringar för att stoppa lönehöjningarna som var orsaken till inflationen.

belise-lite