Så skuldsanerar du själv

Efter ett tag kan skulderna vara lösta

Om man har drabbats av skulder kan det vara skönt att bli av med dem. Om man inte har tillräckligt med skulder för att kunna få en skuldsanering beviljad kan det vara en lösning att försöka skuldsanera på egen hand. Det finns flera möjligheter att göra detta, och i denna artikel ska vi ta upp några sätt man kan gå tillväga för att utföra en skuldsanering själv eller med hjälp av sin familj. Att gå igenom en skuldsanering är aldrig lätt, vare sig det gäller en sanering utförd av kronofogden, eller en man utför själv. Den skuldsanering man utför själv är dock enklare att lägga upp efter egna önskemål och man kan på egen hand lägga upp så man kan betala det som går varje månad utan att ha en fast summa som bestämt måste in vid ett visst datum. Livet kan medföra varierande kostnader och det brukar oftast vara förståeligt om man tar tag i skulderna i tid.

Så lägger du upp skuldsaneringen

Under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för möjligheten att kunna lägga upp en egen skuldsanering. Många väljer till exempel att kontakta inkassobolag och liknande och diskutera fram avbetalningsplaner som både den skuldsatte och inkassobolaget anser är rimliga. Det är dock värt att ta kontakt med inkassobolaget och diskutera sin situation även om skulden är stor. Ofta har de förståelse för ens situation och för det mesta kan man diskutera fram en lösning. Det gäller sedan att samla ihop pengar och börja betala av skulden eller skulderna. Om man har en avbetalningsplan kan man ofta bestämma ett minimibelopp som kan vara ganska lågt. Om man sedan kan betala en större summa då och då är det såklart mycket bra. Om man följer denna plan behöver ärendet inte gå vidare med än mer kostnader som följd. Om man tycker att det är jobbigt att göra allt arbete kan man ofta söka stöd hos anhöriga eller hos en skuldrådgivare i kommunen. De kan också hjälpa till med att lägga upp en fungerande budget.

Om man behöver mer pengar

För att starta en skuldsanering kan det vara bra att ha lite extra pengar de första månaderna. Om man har banklån som är en del av skulderna kan man i vissa fall samla sina lån och låna pengar hos Sambla. Med andra ord så kan du helt enkelt lösa flera små banklån till ett stort. På så sätt kan man ofta få ner räntan och andra avgifter betydligt. När det gäller andra lån behöver man ofta inte betala något direkt utan efter en diskussion kan man få ett bestämt datum när avbetalningsplanen börjar och då kan man hinna få ihop en större summa inför första avbetalningen. Om man inte har råd att betala av skulden en månad är det viktigt att man hör av sig och kanske kan betala en mindre summa, alternativt skjuta upp betalningen. I några enstaka fall finns det också möjlighet att få en betalningsfri månad om man kan dokumentera varför man inte kan sätta in några pengar just då, men att man kommer kunna det månaden efter.

belise-lite