Hur ser Sveriges ekonomi ut

Det som är Sveriges ekonomi är vad man kan kalla en blandekonomi som är marknadsbaserad och som har en skattefinansierad sektor som är omfattande och även omfördelning utav inkomster räknas med här. Sverige räknas idag som ett industriland och faktiskt som ett av världens allra rikaste länder. Valutan är ännu SEK alltså svensk krona och BNP uppskattades till hela 270,5 miljarder dollar år 2005.

De privata företagen i Sverige står för cirka 90 procent av hela landets produktion från industrin. Tjänsteproduktionen i landet står för cirka 70 procent av BNP. Lantbruket i Sverige står för cirka 2 procent med sysselsätter även 2 procent av landets arbetsstyrka. Sverige har ett bra internt och även externt kommunikationsmedel, ett modernt distributionssystem och landets arbetsstyrka är mycket välutbildad.

En del som är en stor och även betydande del av Sveriges utrikeshandel är handeln med de europeiska länderna och främst Tyskland. Sverige är medlemmar i EU:s så kallade interna marknad sedan 1995 men är inte med i EMU då en folkomröstning om detta skedde 2003 och folket i Sverige sa nej till det och regeringen följde folkets röst.

Något som varit en mycket viktig del i ekonomin i Sverige är jordbruket, tyvärr har detta minskat gradvist sedan andra delen av 1800 talet. Stora tillgångar av mineraler, skog och övriga naturtillgångar och teknologi samt en effektiv organisation har sett till att Sverige numera är ett mycket framgångsrikt exportland. SCB  har i en rad undersökningar beskrivit hur den svenska ekonomin ser ut och fungerar. Vikten av dessa har legat på läget i konjunkturer och den svenska BNP, import och export, investeringar, konsumtion och om hur det går med produktionen i olika sorters branscher.

belise-lite